من دلم روشن است

 شما را نمیدانم

اما من دلم روشن است
به تمام اتفاق های خوب در راه مانده
به تمام روزهای شیرین نیامده
به لبخندی که یک روز بر دلمان مینشیند
به اجابت شدن دعاهایمان
به برآورده شدن آرزوهایمان
به محو شدن غم های دیرینه مان
من دلم روشن است...

امیدوارم روزهای باقیمانده سال، و روزهای پیش رو در سال نو،شروع اتفاقات قشنگی برایتان باشد. پیشاپیش سال نو همتون مبارک
/ 1 نظر / 36 بازدید
سامورایی

سال نو بر شما هم مبارک. امیدوارم توی سال جدید به هر آرزوی قشنگ و معقولی که داری برسی و تورو بر قله‌های موفقیت ببینم که داری برامون دست تکون میدی و زبون درمیاری [زبان]