انسان 10

انسان

  انسان دردمند

  انسان پاک

  انسان عقده های روح . شگفتی های فکر

  انسان قلب های سرشار از عشق

 

..

انسان گوشت و پوست و خون و استخوان

انسان قرن

انسان آهن و سیمان

 

..

انسان افلیج و نا توان

انسان .

 

 

 

انسانم آرزوست ...

/ 5 نظر / 7 بازدید
سوشیانا

انسان نما زیاد هست.[نیشخند] انسانو میخوای چیکار[عینک] انسان باشی که فقط درد بکشیو بشکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب][دلشکسته] یکی باید انسان شدنو شروع کنه تو شروع کن ما پشتتیم[تایید]

tahere

امروز همه....انسان آهن و سیمان

زمستان

نه

زمستان

[رویا]

فرزاد

میگما خاله دختر یه چند تا کتاب فلسفی معرفی کن بخونیم بفمیم جریان از چه قراره.[لبخند][نیشخند] عقلمون به این چیزا قد نمی ده. بگردی انسانهای خوبی پیدا می کنیاااا.[گل][گل][گل] من یکی پیدا کردم.همین خاله دختر خودم یکیش ه.[لبخند][گل][فرشته]