زن شیطان نیست...

زن شیطان نیست...
زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ..
میل انسان به بقا...
میل انسان به زندگی...
میل انسان به زیبا پرستی...
میل انسان به انسان...
زن شیطان نیست ...
گوشه ای از هنر آفرینش است...
زن ... عـــشق است یک سرمایه ابدی در جهان...
خلاصه تمام مهربانی های دنیا...
چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود...

/ 2 نظر / 26 بازدید
نسیبه

زن شیطان نیست... زن نماد زیبایی است.. برای مرد خودش باید نماد زیبایی باشد نه برای تمام مردان... شکلات با جلدش هرگز در معرض خطر مگسان نمی افتد... پس زن بدون جلدش نماد شیطان است....

زادچهر

اکثر مطالبتونو خوندم.زیبا بودم و قشنگ. در کل وبلاگ خوب و پر چحتوایی دارین. حوشحال میشم یه سر هم به من بزنید[لبخند]