زمستان پنجم

 

 

بهترین شکل رفتن مثل یکی از آن حیوانات پشمالوی جنگل است که زیر یک بته ی تمشک می خزند . این خیلی باشکوه تر از این است که خانواده ات دورت جمع شوند ، نبضت را بگیرند و کولی بازی در بیاورند .
-
مرگ تنها چیزی است که هنوز احترامش سر جایش است . هر چیز دیگری می تواند زیر سوال برود . ولی مرگ یک حقیقت است . تنها چیز باشکوهی که برای انسان مانده ، در مرگ نهفته است . و تنها امیدش هم بعد از آن است .
-
مرگ مادر مهربانی است که بچه خود را پس از یک روز طوفانی در اغو کشیده نوازش می کند و می خواباند.
.. .. ..

/ 0 نظر / 8 بازدید