سرو سیمینا! به صحرا می‌روی؟   نیک بدعهدی که بی ما می‌روی! کس بدین شوخی و رعنایی نرفت   خود چنینی یا به عمدا می‌روی؟ اندرونم با تو می‌آید، ولیک   خائفم گر دست غوغا می‌روی گر چه آرام از دل ما می‌رود   همچنین می‌رو که زیبا می‌روی دیده سعدی و دل همراه توست   تا نپنداری که تنها می‌روی

 

/ 1 نظر / 28 بازدید