دکتری

خاک ایران یکسر از دکتر پر است ::: هرکه دکتر نیست نانش آجر است
ملک ایران سرزمین دکتران ::: این‌قدر دکتر نباشد در جهان
شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ هم::: کبک دکتر، فنچ دکتر، زاغ هم
عابران هر خیابان دکترند::::دانه‌های برف و باران دکترند
هم وزیران هم مدیران دکترند:::بیشتر از نصف ایران دکترند
هرکه پستی دارد اینجا دکتر است:::دیپلم ردی‌ست، اما دکتر است
هرکه شد محبوب از ما بهتران:::هرکه شد منصوب بالا دکتر است
هرکه رد شد از در دانشکده:::یا گرفته دکتری، یا دکتر است
شعر نو مدیون دکترها بُوَد:::تو ندانستی که نیما دکتر است؟
شاعر تیتراژهامان دکتر است:::مجری اخبار سیما دکتر است
در جهانی که پر است از نابغه:::دکتری چندان ندارد سابقه
بی‌سبب افسرده‌ای، غم می‌خوری:::سرزمین ماست مهد دکتری
خط‌مان وقتی شبیه میخ بود:::ای‌بسا دکتر در آن تاریخ بود
این‌همه آدم که در عالم نبود:::آدمی کم بود و دکتر کم نبود
من نگویم، شاعران فرموده‌اند:::رخش و رستم هردو دکتر بوده‌اند
گرچه باشد قصه‌ها پشت سرش:::دکتری دارند ملا و خرش
شاعران از رودکی تا عنصری:::بی‌گمان دارند هریک دکتری
شعله‌های عشق چون گر می‌گرفت:::آتشی در خیل دکتر می‌گرفت
عشق با دکتر نظامی قصه‌گو:::عشق با دکتر سنایی رازجو
عارف شوریده دکتر مولوی:::نام پایان‌نامه او مثنوی
حافظ و سعدی و خواجو دکترند:::سروقدان لب جو دکترند
وحشی و اهلی و غیره دکترند:::تاجر و دهقان و کاسب دکترند
بحث‌های جعل مدرک بربری‌ست:::بهترین سرگرمی ما دکتری‌ست
عده‌ای مشغول دکترسازی‌اند:::عده‌ای سرگرم دکتر‌بازی‌ند

 

یاد اون روز افتادم که رادیو میگفت : توی دنیا هنرمندا ثروتمند ترین قشر جامعه هستن و دکتر ها جزو قشر متوسط اما توی ایران یه دکتر ثروتمند هست و یه هنرمند زیر خط فقره !!!

/ 2 نظر / 29 بازدید