آدم ها شبیه کتابند

آدم ها شبیه کتابند :
از روی بعضی از آدم‌ها باید مشق نوشت ..،
و از روی بعضی آدم‌ها باید جریمه نوشت ..،
و با بعضی از آدم‌ها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست !
بعضی از آدم‌ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی ِ آن‌ها را بفهمیم ؛
و بعضی از آدم‌ها را باید نخوانده دور انداخت ...!!!


برگرفته از کتاب بی بال پریدن
قیصر امین پور

/ 3 نظر / 43 بازدید
انسان

عالی عالییییییییییییییی[گل]