خــــــــــــــــــدا

 

 

رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا

می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام

 


/ 2 نظر / 7 بازدید
زمستان

مگه دسته خودته که استعفا بدی؟ می خوای سلسله ی زمستانیان را بی ژنرال بذاری بری؟[نگران]

صورتک

خدا جون من قبول ندارما . اگه بذاری ژنرال استعفا بده منم یکم مرخصی میخوام ! [قهر]