نقاشی

هیچ وقت
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
ناپدید ماند

/ 3 نظر / 7 بازدید
خراباتی

توی قالبت از این میپسندم ها خیلی نیازه انسان :)

خراباتی

گذاشتم یه نگا به وبت بنداز :|