مرا فریاد کن ...

قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن ...

/ 1 نظر / 41 بازدید
سامورایی

به به! چه عجب از این طرفا هی د جان!