عقب ماندگی ذهنی

...

نوع دیگر و کاملا متفاوت عقب ماندگی ذهنی ممکن است از آسیب مغزی یا نقض توارثی نباشد بلکه محصول فقدان توجه به کودک باشد .

غم انگیز ترین موارد ، مورد کودکانی است که در پرورشگاه ها بزرگ میشوند ، پرورشگاه هایی که در آنها کودکان را از مراقبتهای فیزیکی برخوردار میکنند اما از توجهات روانی بی بهره میمانند .

هر کودکی نیاز دارد که با او حرف بزنند ، بازی کنند .

...

در نقاط مختلف جهان پرورشگاههای  زیادی وجود دارد که در آنها کودکان بطور مطلوب تغذیه میشوند ، لباسهای تمیز و کاملا بهداشتی میپوشند اما در تختخواب های کوچک بحال خود رها میشون . آنها تنها میتوانند به سقف خیره شوند و فریاد های سایر کودکان را بشنوند .

...

برخی از این کودکان حتی در 3 سالگی نیز راه رفتن را به خوبی نمیدانند .

 

...

انسان : انسانم آرزوست ...

منبع : روانشناسی عمومی ، دکتر حمزه گنجی

/ 1 نظر / 7 بازدید
ثریا

خیلی بی مزه و تکراری بود[ابله]