افسوس

افسوس می خورم ...

                            چرا ؟

    چرا با رفتن تو ...

            بهار می آید ؟

آمدی در سرمای زمستان ...

                                 به سردی زمستان بودی ...

         به غم انگیزی شبهای تنهایی ...

به خشکی برف ...

              می روی ...

                       بهار می آید ...

به نظر معامله ی خوبی است ...

امید آن دارم بهار گلی بر چهره ات بنشاند ...

چه امید مبهمی ...

گردش روزگار خطا ندارد ...

زمستان هیچ گاه بهار را نمی بیند ...

منبع: بنفش زمستان

 

/ 6 نظر / 7 بازدید

امیدوارم بهارت زیبا باشه

ثریا

زمستان زندگیم بهار را دید! دلت بسوزد[سوال]

ثریا

[لبخند][نیشخند][چشمک]

بارون زه

سلام...............................بارونی باش چه جالب زمستان ، بهار رو نمی بیند ولی در قلبش همیشه ارزوی او را دارد بامطلب جدید بروزم ، قدم پرمهرتان گلباران[گل][گل][گل][گل]

[قلب] دریا