مردم ، قهرمان و برنده نمیخواهند .

مردم میخوان تو دیوانه باشی، خارج از کنترل، یک جوانِ بداخلاق. اونها میخوان بدبخت باشی دقیقاً مثل خودشون. قهرمان و برنده نمیخوان، بلکه سقوط و تیره بختیِ تو چیزیه که میخوان ببینن.

لئوناردو دی کاپریو

/ 2 نظر / 28 بازدید

کشته بازی هاشم