هر وقت کارم داشتی تلفن کن

از ریموند کارور که او را بعد از ارنست همینگوی بزرگترین داستان نویس آمریکا می دانند مجموعه داستانی با نام "هروقت کارم داشتی تلفن کن" خواندم که شامل 20 داستان کوتاه همراه با مصاحبه ای ازاو با ترجمه خوبی از اسدالله امرایی (چاپ چهارم 1388– انتشارات نقش و نگار) بود. داستانهایی که اغلب آخرش باید کتاب را ببندی و با خودت فکر کنی و نتیجه بگیری که شخصیت ها در واقع چه کردند و چه می خواستند. نثر و پیچیدگی داستانها فوق العاده بود و البته غم و ضربه ی درونشان خیلی قوی! پراز استیصال، درماندگی و آشفتگی. آخر بعضی داستانها احساس می کردم سرم محکم با دیواری برخورد کرده است.

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
سامورایی

حتمن باید بخونمش[لبخند]