در جنگل انسان ها ، گرگم آرزوست ...

دکتر شریعتی می گوید:

از انسان بودنم شرم می کنم!!
گاهی میخواهم انسان نباشم! گوسفندی باشم پا روی یونچه ها بگذارم!
اما دلی را دفن نکنم!
گرگی باشم گوسفند ها را بدرم اما بدانم،کارم از روی ذات است،نه هوس!
خفاش باشم، که شبها گردش کنم با چشمای کور...
اما خوابی را پرپر نکنم! کلاغی باشم که قارقار کنم....
اما پرهایم را رنگ نکنم و دلی را با دروغ بدست نیاورم!
چه میدانم شاید....
حیوانات به قصد توهین... همدیگر را انسان خطاب می کنند.

/ 4 نظر / 31 بازدید

شریعتی یدونه بود من عاشقشم

mikaeil

[تایید][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

تو هم به نوعی یه دونه ای تنها کسی هستی که با نظر من موافقی که مردم غیر قابل تحمل شدند همه میان نظر میذارن که ما مخالفیم(خیلی هم همه جی خوبه) ممنونم از نظرت

سامورایی

انسانم آرزوست!