زمان!

زمان هیچگاه دردی را درمان نکرده،
این ما هستیم که به مرور به دردها عادت می کنیم!

- گابریل گارسیا مارکز


/ 1 نظر / 34 بازدید
ناهی د

انزو: هفده سالم بود , عاشقش بودم حتی سعی کردم براش بمیرم , دو سال بعد حتی اسمشم یادم نمیومد . "زمان همه چیزو پاک می کنه"! آبی بیکران-لوک بسون