آینده شغلی

هیـچ شغلـــی آینـــــده نـــــــدارد  .

آینده را فرد صاحب شغل میسازد .

پ.ن : آینده ی  شغلی یعنی من ، جای پای من توی محل کارم محکمه چون ، همونقدر که من به این کار نیاز دارم ، این کار هم به من نیاز داره !!

/ 3 نظر / 49 بازدید
سامورایی

درسته

غریبه

اختراع یه شغل ، بهتر از پیدا کردن یه شغلِ ...