تاريخ : ۱۳٩۱/٤/۱٢ | ٢:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : زمستان

هان  کوزه گرا  بپای  اگر هشیاری                                     تا  چند  کنی  بر  گُل  مردم   خاری

انگشت  فریدون   و کف   کیخسرو                                    بر  چرخ  نهاده ای  چه  می پنداری

 

در  کارگه  کوزه گری   کردم   رای                                   در  پایۀ  چرخ  دیدم  استاد  به پای

می کرد  دلیر کوزه را  دسته  و سر                                   از کلۀ  پادشاه  و  از  دست   گدای

 

خیامتاريخ : ۱۳٩۱/۳/٢۱ | ۸:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : زمستان
من می نه ز بهر تنگدستی نخورم   یا از غم رسوایی و مستی نخورم
من می ز برای خوشدلی میخوردم   اکنون که تو بر دلم نشستی نخورم

 

هر یک چندی یکی برآید که منم   با نعمت و با سیم و زر آید که منم
چون کارک او نظام گیرد روزی   ناگه اجل از کمین برآید که منم


تاريخ : ۱۳٩۱/۳/۱٦ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : زمستان
این کهنه رباط را که عالم نام است   و آرامگه ابلق صبح و شام است
بزمی‌ست که وامانده صد جمشید است  

قصریست که تکیه‌گاه صد بهرام است

 

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است   گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین   آن مردمک چشم‌نگاری بوده است

.تاريخ : ۱۳٩۱/٢/٢٩ | ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : زمستان

 

در فصل بهار اگر بتی حور سرشت

یک ساغر می دهد مرا بر لب کشت

هر چند به نزد عامه این باشد زشت

سگ به ز من است اگر برم نام بهشت  

 

************* 

 

گویند کسان بهشت با حور خوش است

من می گویم که آب انگور خوش است

این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار

کاواز دهل شنیدن از دور خوش است 

 

گویند بهشت و حور و عین خواهد بود

آنجا می و شیر و انگبین خواهد بود

گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک

چون عاقبت کار چنین خواهد بود  

 

************** 

 

گویند بهشت و حور و کوثر باشد

جوی می و شیر و شهد و شکر باشد

پر کن قدح باده و به دستم نه

نقدی ز هزار نسیه خوشتر باشد  

 

************** 

 

ای دل تو باسرار معما نرسی

در نکته زیرکان دانا نرسی

این جا به می لعل بهشتی میساز

کانجا که بهشت است رسی یا نرسی  

 

************** 

 

چندانکه نگاه می کنم هر سویی

در باغ روان است ز کوثر جویی

صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گوی

                                                       بنشین به بهشت با بهشتی رویی  • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات