تاريخ : ۱۳٩۱/۱/۳۱ | ٤:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : A.S

هر چه که تو خواهی

زندگی حرکت است و صعود

زندگی تسلیم است و ایثار

کار های درست و در زمانی مناسب

شهامت آغاز، آگاهی ایمان به قد است ثانیه ها

تنها چیزی که به آن نیاز مندیم

آنگاه نو خواهی شد

که کهنه را سراسر رها کنی

نباید در همانی که بوده ای بمانی

همیشه راه دیگری به سوی آگاهی پیش رو یه توست

بروی ، ببال و دگر گون شو

نیرویی که بدان نیازمندی از ژرفا به سطح میجوشد

به خود آگاهی میپیوند و دیگر گونه ات میکند

تازگی را بجوی

به توانایی هایت تکیه کن

بی پروایی خود را نشان بده

دگر سانی را بپذیر

حق خود را باور دار

که از آن تو گردد .  • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات