تاريخ : ۱۳٩۱/۳/٩ | ٩:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مسعود چگنی

 

همه آدم ها با هم برابرند...اما پولدارها محترمترند.!!!
همه آدم ها با هـــم برابرند...اما دخترها پرطرفدارترند.!!!
همه آدم ها با هم برابرند. امـــــــا بچه ها واجب ترند.!!!
همه آدم ها با هم برابرند. اما خانم ها مقدم ترند.!!!
همه آدم هــا با هم برابرند .امــا سیاه ها بدبخـت ترند و سفیدها برترند.!!!
تبعیضی در کار نیست در کل همه آدم ها با هم برابرند اما بعضی ها برابرتر اند !!!

 

   • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات