تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٧ | ۱:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مسعود چگنی

جوانمرد که بخورد و بدهد، به از عابد که روزه دارد و بنهد. (سعدی)

هر که  ترک شهوت از بهر خلق داده است، از شهوتی حلال، به شهوتی حرام درافتاده است! (سعدی)

الهی! ار بوی دهن روزه دار به نزدیک تو عطر است، عید، عید صوم [روزه] است؛ نه عید فطر است، کار نه روزه و نماز دارد، کار شکستگی و نیاز دارد! (انصاری)

... و روزه را دو خاصیت است که بدان مستحق این نسبت است: یکی آنکه حقیقت او ناخوردن است و آن باطل بود و از چشم خلق پوشیده باشد و ریا را بدو راه نبود. دیگر آنکه دشمن خدای تعالی، ابلیس است و سپاه اون شهوات است و روزه لشکر او بشکند و حقیقت روزه که ترک شهوات است و برای این گفت رسول (ص) که شیطان [نفس]  در درون آدمی روان است چون خون در تن، راه گذر بر وی تنگ کنید به گرسنگی. (محمد غزالی طوسی)  • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات