» ۱۳٩٦/٥/۱۱ :: ۱۳٩٦/٥/۱۱
» ۱۳٩٥/٥/۱٢ :: ۱۳٩٥/٥/۱٢
» بهترین چیز.... :: ۱۳٩٤/٢/۱
» اولین قرار :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» در جنگل انسان ها ، گرگم آرزوست ... :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» سال 2012: ردبول استراتوس :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» مرا فریاد کن ... :: ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» سلام :: ۱۳٩٥/۳/٢٩
» امید به زندگی :: ۱۳٩۳/٤/۱۸
» درد اعتیاد :: ۱۳٩۳/٢/٧
» چای با طعم خدا :: ۱۳٩۳/۱/٢
» ولم کنید :: ۱۳٩٢/۱٢/۱
» خودت باش :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» دو گدا تو یه خیابون شهر رم کنار هم نشسته بودن. :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» خوشبختید ... :: ۱۳٩٢/٩/۳
» برگ های سپید دفتر من :: ۱۳٩٢/۸/٢
» پسر تو هیچی نمیشی ... :: ۱۳٩٢/٧/۱
» روز پزشک و پزشکی :: ۱۳٩٢/٦/۱
» ناهی دِ :: ۱۳٩٢/٥/٢
» ۱۳٩٢/٤/٢۸ :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» دوش میآمد و رخساره برافروخته بود :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» دوش سودای رخش گفتم ز سر بیرون کنم :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» چرا من ناراحتم ؟ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ز دست جور تو ... :: ۱۳٩٢/٤/٢۱
» دیالوگ های ماندگار :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» نیرنگ پلید گیش سیاه برای شکار ماهی ساردین :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» غصه هم میگذرد ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» Only me :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» سعدی :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» ۱۳٩٢/٤/٢٠ :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» گویند .... :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» این هم از هیزم زمستان :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» میر من خوش میروی ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» خوش خرامان میروی... :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» کوچه رندان :: ۱۳٩٢/٤/٩
» ♦♦♦♦♦ :: ۱۳٩٢/٤/۸
» فرد مسلمانی ، همسایه ای داشت :: ۱۳٩٢/٤/٦
» من تاکم .... :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» استقبال حافظ از سعدی :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» سلام :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» مرگ کوچک :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» نگه ات .... :: ۱۳٩٢/۳/٢۱
» نمنم واللا !!! :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» تولد رومین مبارک ... :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» یاد باد ... :: ۱۳٩٢/۳/۱٥
» تولد اُردی مبارک ... :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» خبرت هست ؟؟ :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» غرق ... :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» سُس :: ۱۳٩٢/٢/۱٧
» [ تست بازیگری ] :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» هفته ی پیش فردا صبح ... :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» سگی نزد شیر آمد ... :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» بارها گفته ام ... :: ۱۳٩٢/٢/٥
» این روزها گویا خسته ای :: ۱۳٩٢/٢/٤
» رفتن ؛ همه رفتن :: ۱۳٩٢/٢/٢
» ببخشید :: ۱۳٩٢/۱/٢۱
» بچه ها مراقب خودتون باشید :: ۱۳٩٢/۱/٩
» بلا به دور :: ۱۳٩٢/۱/٩
» تفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. :: ۱۳٩٢/۱/٩
» بچه خورشید :: ۱۳٩٢/۱/٧
» عموئه حالش بده ! :: ۱۳٩٢/۱/٥
» خانمان سوز ؛ خانمان سوخت ! :: ۱۳٩٢/۱/٥
» ماندگار :: ۱۳٩٢/۱/٤
» آدم خوار در این وسعت هیچ جای دیگه پیدا نمیشه ! :: ۱۳٩٢/۱/٤
» اَمی سر و مچَه واجه ! (شانس پشت شانس) :: ۱۳٩٢/۱/۳
» استخوان ترقوه : قوز بالای قوز :: ۱۳٩٢/۱/۳
» پروانه ای در آفریقا بال میزند ... :: ۱۳٩٢/۱/٢
» سوغات ... :: ۱۳٩٢/۱/٢
» این خیلی جالبه !! :: ۱۳٩٢/۱/٢
» خودش بود دیگه ! :: ۱۳٩٢/۱/٢
» سالی که نکوستـــ... :: ۱۳٩٢/۱/۱
» ساقیا آمدن عید مبارک بادت :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» نخوندی هم نخوندی ! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٦
» دل نوشت ( میدونی ک امیدمی ؟) :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» سه هزار و سیصد و سی و سومین نظر :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» سکوت کن ! :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» برخیز که می آید بهار :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» .... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» تـــ و لـــ د :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» دو خرمالو و سه هزار هایکو :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» او دزد ماهری بود ... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» گرگ هاری شده ام :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» گرگ هم که باشی .... :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» وصیت میکنم :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» دل تنگ خانه :: ۱۳٩۱/۱٢/٥
» مردی .... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» فقط امروز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» مراعات همسر :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» میرسونمت ... :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» شاعر بی پول :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» بوف کور :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» انتخاب وبلاگ برتر !! (بهمن ماه) :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» آری ، از پشت کوه آمده ام ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٧
» امید :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» جرج برنارد شاو :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» خسته شدم ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» دگر باره بشوریدم ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» نه مرادم ، نه مریدم ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» برون شوی غم از سینه .... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٩
» کلک زدن ، اونم به خدا .... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» تست ادبی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» کنکور نزدیک است ! :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» زندگی زیباست ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» .... :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» خلقت زن ... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ۱۳٩۱/۱۱/٢ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» پر پرواز ندارم اما ... :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ادم برفی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» یار کمکی شیطان :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» وصیتی زیبا برای زنده ماندن :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» خورشید :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» زنان پایین شهر :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» یک 3 ؛ جلوش تا بینهایت صفر ها !!! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» چون فکر میکردم تو بیداری ، خوابیده بودم ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» اگه تونستی سربازا رو تو عکس پیدا کنی! :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» یک یا دو هزار و یک :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۱
» 2000 :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» تقدیم به تو :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» ....!!! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» آهنگ زندگی من :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» خودمم دیگه! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» رقاص... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» بزن ... نا مردم اگر نرقصم ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» خودم :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٧
» رد پا :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» بخند....! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» رتبه ی ایران در کتاب گینس :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» مدتی است ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» از روح سرگردان سوال کنید .... :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» یه مترسک شکسته ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» زمستان است ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» یلدا ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» یلدا مبارک ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» پسر کوچکی در .... :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» آورده اند ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» من زنمــ :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» باران برفی :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» نظرت چیه ؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
» مادر یعنی این ... :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» اطلاعیه فوری :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» خسته ام از این کویر :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» 21 آذر :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» حالم بده ! :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» داوری نکنید :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» در انتظار بیداری ! :: ۱۳٩۱/٩/۱٧
» فرزند خورشید :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» من و داداشمو کامپیوتر :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» zal13 :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» شایسته آغوش :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» next :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» خبر فوری :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» کتابی برای خواندن(چنین گفت زرتشت) :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» کفشهایم ... :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» حرفهای دلتنگی :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» در جنگل انسانها ، گرگم آرزوست ... !! :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» در سینه ات نهنگی می تپد . :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» استادان علیه تقلب :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» این است زندگی :: ۱۳٩۱/٩/٩
» تــصــوفــ ... :: ۱۳٩۱/٩/٩
» مبارکـــ :: ۱۳٩۱/٩/٩
» جشن آذرگان :: ۱۳٩۱/٩/٩
» قسمتی از کتاب زهیر + دانلود :: ۱۳٩۱/٩/۸
» کتابی برای خواندن (زهیر) :: ۱۳٩۱/٩/٦
» تو از هیچ هم هیچ تری :: ۱۳٩۱/٩/٥
» روزانه ها ، دلنوشته ها ; بدون اجازه ی صاحب دل :: ۱۳٩۱/٩/۳
» درخت انار عاشق شد ... :: ۱۳٩۱/٩/۳
» یا ابا عبد الله :: ۱۳٩۱/٩/۳
» یک پنجره برای دیدن :: ۱۳٩۱/٩/۱
» سکوت در برابر مسئولیت،مسئولیت در برابر سکوت :: ۱۳٩۱/٩/۱
» من میدانم ... :: ۱۳٩۱/٩/۱
» پیدا کردن خود کار سختی است ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» در به در در جست و جوی لبویی ... :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» یا رقیه دستم بگیر :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» خواب دیدم خواب این که مرده ام... :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» این شب است تعبیر من... :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» قطار درون شهری :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» دوست من دیدنش اسان نبود :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» این نیز بگذرد . :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» مبارکــــ :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» پرواز :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» ...ملاقات خدا :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» راز زندگی :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» نقشه جهان :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» دلدار :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» خواب دیدم چیکار کنم خوابو نمی شه که ندید :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» پرنده دلقک ! :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» فراخوان گرافیم معاصر ایران :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» ساعت شش و هفده دقیقه :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» سلامتی بروبکس ! :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» رقص هزار پا و لاک پشت :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» قایقی خواهم ساخت ... :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» نمیدونم این داستان حقیقت داره یا نه :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» مینیاتور :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» تولوز لوترک :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» گرگ :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» میخ نعل اسب فرمانده :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» پیر مرد مهربان :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» کم حرفی :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» ۱۳٩۱/۸/۱۱ :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» داستان کوتاه 3 :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» فقر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» داستان کوتاه 2 :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» داستان کوتاه :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» خیال روی تو :: ۱۳٩۱/۸/۸
» قسمتی از شعر ناقوس نیما :: ۱۳٩۱/۸/٥
» گاهی ... :: ۱۳٩۱/۸/٥
» انجمن انسانم آرزوست :: ۱۳٩۱/۸/٥
» عیدتون مبارک :: ۱۳٩۱/۸/٤
» خدایا ... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» خدایا کفر نمیگویم ... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» کوروش کبیر :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» همیشه تلخی :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» پاییز بارانی ترین فصل خدا :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» سگها و گرگ ها :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» پاییز زیباست .. :: ۱۳٩۱/٧/۱٥
» به بهانه سالمرگ استیو جابز :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» غرور :: ۱۳٩۱/٧/۱٢
» امنیت :: ۱۳٩۱/٧/۱٠
» پی وست . هوست معتکف خانه خمارم کرد . :: ۱۳٩۱/٧/۸
» چه فکر کردی ؟ :: ۱۳٩۱/٧/٧
» سید ابراهیم نبوی :: ۱۳٩۱/٧/۳
» گلابی کوچولو :: ۱۳٩۱/٧/۳
» روزیـــ ... :: ۱۳٩۱/٧/۳
» توجه ! :: ۱۳٩۱/٧/۳
» کاش می شد یک صبح ، صبح نباشد .... :: ۱۳٩۱/٧/۱
» بـــ ... آآآآ ... بــــ .... آآآآآ :: ۱۳٩۱/٧/۱
» 31 شهریور :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» روزت مبارک :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» کل کل شعری :: ۱۳٩۱/٦/٢۸
» غصه چرا؟ :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» فرق عشق و دوست داشتن :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» ...فارسی... :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» و شهدا به ما میخندند ... :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» بایزید بسطامی :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» همـــــــــــهــــــ چـــــی آرومــــــــــهـــــ :: ۱۳٩۱/٦/۱٢
» شاپور اول/جنگ با روم :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» کلاغ ، پر ... گنجشک،پر... محمد ، پر ... :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» فیلم هایی که من دوست دارم :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» آخر خط :: ۱۳٩۱/٦/۱٠
» بچه که بودیم ! :: ۱۳٩۱/٦/٩
» ۱۳٩۱/٦/٩ :: ۱۳٩۱/٦/٩
» خمار مستی :: ۱۳٩۱/٦/۸
» نترس...! :: ۱۳٩۱/٦/٦
» این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست . :: ۱۳٩۱/٦/٤
» موی سپید را . فلکم رایگان نداد :: ۱۳٩۱/٦/۳
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید 1 (قسمت ششم) :: ۱۳٩۱/٦/۱
» زبان . زبـــــــــــان :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» نمی داند و نگفتمش :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» گناه ! :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» آهنگ وبمون :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» پیشا پیش عید فطر بر شما مبارک . :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ایران :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» انـــــســــــــــانــــــــــ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» ___ :: ۱۳٩۱/٥/٢٧
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید !‌(قسمت پنجم) :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» زنگ آخر :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» زلــــــــــزلــــــــهــــــ ای در راه اسـتـــــ :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» سعدی :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» عمر چیست ؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» دانشگاه برزخ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید ! (قسمت چهارم) :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» یادته ؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» بهانه :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید ! (قسمت سوم) :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» الگوریتم ویروس نویسی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» منت سدره و طوبی :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» حوا کوچولو :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» سخنان ناب :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید (قسمت دوم) :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» 10 هکر معروف دنیا را بشناسید (قسمت اول) :: ۱۳٩۱/٥/۱٩
» بنویس او . بخوان تو :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
» گلی در لحظه ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
» برای سنگ مزارم سروده ام ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» ۱۳٩۱/٥/۱٥ :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» کلاغ جان ... :: ۱۳٩۱/٥/۱٥
» سادگی :: ۱۳٩۱/٥/۱٤
» روزه :: ۱۳٩۱/٥/٧
» آب :: ۱۳٩۱/٥/٧
» فداکار ترین زنان دنیا :: ۱۳٩۱/٥/٧
» داستانک-زمستان :: ۱۳٩۱/٥/٢
» پرواز :: ۱۳٩۱/٥/٢
» چرا...؟! :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» حکایتی کوتاه از گلستان سعدی :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» اینجا زمین است :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» خـــــــوشبخـــــتــــــــــِِِ :: ۱۳٩۱/٤/۳۱
» حافظ :: ۱۳٩۱/٤/٢٤
» ا.س.پ.م!!!! :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» گذشته ها :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» جگر گوشه :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» وقت تنگ :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» لجبازی :: ۱۳٩۱/٤/۱٥
» کوزه ! :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» یک شاهکار ادبی! :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» 3- برنامه نویسی؟ آسان است! :: ۱۳٩۱/٤/٧
» زمستانها :: ۱۳٩۱/٤/۱
» 2- برنامه نویسی؟ آسان است! :: ۱۳٩۱/٤/۱
» تغییر باید کرد! :: ۱۳٩۱/٤/۱
» 1- برنامه نویسی؟ آسان است! :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ... :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» کجایی سهراب؟ :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» گلستان/سعدی :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» این چه وضعشه! :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ز چه، اینچــــنین شدیم!! :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» جشن میلادت مبارک! :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» خیام :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» وارونه :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» چتر بازی :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» عشق چیست؟ :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» گستاخی :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» خیلی... :: ۱۳٩۱/۳/۱۸
» دوست داشتن :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» خیام :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» امروز، 15 خرداد. :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» دریای پارس :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» خلیج پارس :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» باید همسفر شد با سهراب :: ۱۳٩۱/۳/۱٤
» عاشقت خواهم ماند. :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» خوبیش نیرزد :: ۱۳٩۱/۳/۱۳
» من قاشقم را با تو سهیم می شوم :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» لبخندش... :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» حافظ :: ۱۳٩۱/۳/۱۱
» سقــراطــــــ :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» آموزش کریستال ریپورت - Crystal Report Learning :: ۱۳٩۱/۳/٩
» بنی آدم اعضای یکدیگرند! سر لقمه نانی به هم میپرند! :: ۱۳٩۱/۳/٩
» توجه: هشدار مهم مخابراتی :: ۱۳٩۱/۳/٩
» ق ل ب :: ۱۳٩۱/۳/٩
» جواب مسئله دل...! :: ۱۳٩۱/۳/۸
» زمستان ها ! :: ۱۳٩۱/۳/٦
» دلیل اصلی ترافیک :: ۱۳٩۱/۳/٦
» تهمورس :: ۱۳٩۱/۳/٥
» مسئله دل ! :: ۱۳٩۱/۳/۳
» دل... :: ۱۳٩۱/۳/۳
» وقتی ترمز ها جیغ میکشند ! :: ۱۳٩۱/۳/٢
» 4u :: ۱۳٩۱/۳/٢
» یکی بود یکی نبود :: ۱۳٩۱/۳/۱
» اسامی phone book :: ۱۳٩۱/۳/۱
» زندگی در ویژوال بیسیک! :: ۱۳٩۱/٢/۳۱
» چون سواد نداریم ! :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» خیام :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» نقــــــاشــــــــــی :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» کریم...! :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» ۱۳٩۱/٢/٢٥ :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» برای گرافیست جوان :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» پروانه :: ۱۳٩۱/٢/٢٥
» دقت - تیز هوشی :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» زنده یا مرده؟ :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» هههههاااااا :: ۱۳٩۱/٢/٢٢
» هنر ، هنر :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» ...زمستان ها! :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» هنر ایران :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» دست نویس :: ۱۳٩۱/٢/٢٠
» زمستان :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» persian gulf :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» مهتاب :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» عکس ها :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» استاد نوشت :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» 3D Switch :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» سلام سلامتی میاره .. :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» نفس :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» یونی نوشت های انسان :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» ترک شیرازی!!! :: ۱۳٩۱/٢/۸
» دو کلمه درد دل. :: ۱۳٩۱/٢/٧
» خدایـــــــــــا :: ۱۳٩۱/٢/٧
» عبرتها-آه :: ۱۳٩۱/٢/٦
» لیلا تو نداده ای به مجنون...! :: ۱۳٩۱/٢/٤
» آش...! :: ۱۳٩۱/٢/٤
» سعدی :: ۱۳٩۱/٢/۱
» هر چه که تو خواهی :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» سر زلفش :: ۱۳٩۱/۱/۳٠
» دنیا :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» خسته شدم... :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» توجه! توجه! :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
» گریه کن، گریه قشنگه :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» گلستان- سعدی :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» ۱۳٩۱/۱/٢٧ :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» سلام :: ۱۳٩۱/۱/٢٧
» ۱۳٩۱/۱/٢٦ :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» مــــولـــانـــآ :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» خدمتی به بروبچ وبلاگ نویس :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» سعدی :: ۱۳٩۱/۱/٢٤
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» ۱۳٩۱/۱/٢۳ :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» ....بی همگان... :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» سپردمت دست خدا :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» ســاقیـــــا :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» عشق :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» سفر روح کوروش به ایران زمین :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» خــــــــــــــــــدا :: ۱۳٩۱/۱/٢۱
» ژنرال شکوهی :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» دنیای وارونه :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» زن عموی بدجنس و انسان :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» من زنده ام هنوز :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» نمونه ای از کاسبی دینی!! :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» روز از نو . درس هم از نو . :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» سعدی :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» زندگی :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» انسان نوشــ تـــ ها :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» آداب معاشرت :: ۱۳٩۱/۱/۱٧
» حقیقت محض دنیا ... :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» شتر در خواب بیند رشته به رشته ... :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» زمستان یازدهم :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» عــــــــــــــیـــــــــــــــد نوروز مـــــــــــــــبارکــــــــــــــــ :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٥
» گریان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
» این ســـــآن :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» سعدی :: ۱۳٩٠/۱٢/۳
» خانه دوست :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» چشم در مقابل چشم . جان در مقابل جان :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» زمستان یازدهم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» زمستان دهم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» دخترک تنها!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» عشق :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» روزانه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» زمستان نهم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» خداجون :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» ضریب هوشی خود را محاسبه کنید. :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» کی دوست داره!!! :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» تلقین :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» مبارک باد :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٥
» روزانه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» روزانه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٤
» افسوس :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» شخصیت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» نقاشی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» عقب ماندگی ذهنی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» برف :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» دروس الاشیا :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» باز هم شریعتی :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» دکتر شریعتی :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» نمایشنامه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» توجه توجه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» خدایـــــا :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» اهدای عضو . اهدای زندگی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» ترس :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٢
» عقربه ها :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۱
» کــــــــــــاش اینجا بودــــــــــــــی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» مسیح سیاه :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» آرزو :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» خودمان ساخته ایم :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» خودمان سرودیم . :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» بچه خورشید ژازه :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ... :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» خدا :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» زبان برنامه نویسی وب :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ... :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ;-) :: ۱۳٩٠/٧/٧
» زمستان هشتم :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» آری :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» سکوت :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» زمستان هفتم :: ۱۳٩٠/٦/٩
» مرگ طبیعی :: ۱۳٩٠/٦/٧
» در مسیـــــــــــــــر زنــــــــــدگی.... :: ۱۳٩٠/٦/٤
» زمستان ششم :: ۱۳٩٠/٦/٢
» انسان 10 :: ۱۳٩٠/٦/۱
» چه انتظاری داری؟ :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» زمستان پنجم :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» صورتک 2 :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» زمستان چهارم :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» زمستان سوم :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» انسان 9 :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» زمستان دوم :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» رمضان ماه قران :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» زمستان اول :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» صورتک 1 :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» انسان 8 :: ۱۳٩٠/٥/۸
» خراباتی 1 :: ۱۳٩٠/٥/٦
» انسان 7 :: ۱۳٩٠/٥/٥
» انسان 6 :: ۱۳٩٠/٥/٤
» انسان 5 :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» انسان 4 :: ۱۳٩٠/٤/٢٩
» انسان 3 :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» انسان 2 :: ۱۳٩٠/٤/٢٥

  • ابر جادو
  • وبلاگ من
  • ضایعات